Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013

Ψήφισμα του Συνδέσμου Φιλολόγων ν. Λάρισας


Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων ν. Λάρισας εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη συστηματική πολιτική ανάθεσης των φιλολογικών διδακτικών ωρών σε άλλες ειδικότητες από τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, η οποία παρατηρείται όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια.
Εκείνο που μας ανησυχεί και μας προβληματίζει είναι το γεγονός ότι οι πρακτικές αυτές εφαρμόζονται με κριτήρια αποκλειστικώς «λογιστικά» και «εργαλειακά» (κάλυψη ωραρίου για συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων). Αυτό σημαίνει ότι τα κατεξοχήν κριτήρια για την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων που επιβάλλεται να είναι επιστημονικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα, υποβαθμίζονται και αναιρούνται, ώστε να ικανοποιηθούν σκοπιμότητες άσχετες με το διδακτικό έργο.
Εκφράζουμε επίσης την ενόχλησή μας για το γεγονός ότι η δημιουργηθείσα κατάσταση προκαλεί φαινόμενα «κανιβαλισμού» μεταξύ των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με απόλυτο σεβασμό στην επιστημονική κατάρτιση συναδέλφων άλλων ειδικοτήτων, θεωρούμε πως είμαστε οι πλέον ειδικοί και επαρκέστερα καταρτισμένοι να διδάξουμε τα μαθήματα της πρώτης μας ανάθεσης και διεκδικούμε την προστασία του επιστημονικού μας κύρους, καθώς και την ποιότητα των παρεχόμενων γνώσεων στα φιλολογικά μαθήματα.
Θυμίζουμε ότι πολλοί από τους υπηρετούντες φιλολόγους έχουν αποφοιτήσει από τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, αρκετοί έχουν ειδικά μεταπτυχιακά διπλώματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, διαγωνίστηκαν στη διδακτική της Ιστορίας για να διοριστούν μέσω ΑΣΕΠ και επιπλέον επιμορφώθηκαν στο αντικείμενο αυτό μέσα από ποικίλα προγράμματα (ΠΕΚ, Τ.Π.Ε Β’ επιπέδου, Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης κ.λπ.). Ως εκ τούτου τονίζουμε ότι η καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης των μαθητών, απαιτεί εκπαιδευτικούς με πλούσιο διδακτικό υπόβαθρο στο πεδίο αυτό, οι οποίοι θα βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν τις πολύπλευρες όψεις των ιστορικών και κοινωνικών φαινομένων και τελικά να διαμορφώσουν κριτική ιστορική σκέψη.
Πιστεύουμε ότι πρώτη και βασικότερη προτεραιότητα των αρμόδιων εκπαιδευτικών φορέων για το μάθημα της Ιστορίας, πρέπει να είναι η επιμορφωτική υποστήριξη των φιλολόγων να διδάξουν με στόχους:

  • Η διδασκαλία να απελευθερωθεί  από  τα δεσμά  της  μετωπικής  αφήγησης  και  της  μηχανικής  αποστήθισης 
  • Να δοθεί έμφαση όχι στην απομνημόνευση πληροφοριών αλλά στην ιστορική κατανόηση. 
  • Να αξιοποιούνται ιστορικές πηγές (γραπτές, οπτικές, ηχητικές κ.λπ.), κυρίως πρωτογενείς. 
  • Να βοηθηθούν τα παιδιά να αποκτήσουν καλύτερη αντίληψη του ιστορικού χρόνου και χώρου, απαλλασσόμενα από την καταδυνάστευση και  τον  αφηρημένο  χαρακτήρα  του  ιστορικού  λόγου.

Κάθε ρύθμιση που αποβλέπει στην τακτοποίηση λογιστικών ζητημάτων τα οποία και κατασκευάζει ως μείζονα ζητήματα για την εκπαίδευση, συναντά τις εντονότατες αντιρρήσεις μας και μας αναγκάζει να τονίσουμε τον αναποτελεσματικό και επικίνδυνο χαρακτήρα της. Τέτοιου είδους διεκπεραιωτικές «λύσεις» μακροπρόθεσμα δεν εξυπηρετούν κανένα, τουναντίον υποβαθμίζουν τη σημασία του να συμβαδίσουμε με τα σύγχρονα επιστημονικά και παιδαγωγικά ζητούμενα για τα φιλολογικά μαθήματα.
Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων . Λάρισας  – συνεπής και σε προηγούμενες διαμαρτυρίες του – συντάσσεται με τις αντιδράσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, των τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας των Φιλοσοφικών Σχολών της χώρας και άλλων Συνδέσμων και Επιστημονικών Ενώσεων και προωθεί το παρόν ψήφισμα διαμαρτυρίας σε συνδικαλιστικούς, διοικητικούς και επιστημονικούς φορείς.


Το Δ. Σ. του Συνδέσμου Φιλολόγων ν. Λάρισας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.